Arwen Beernink

Feedbackstorming
Het volgende project is het resultaat van mijn afstudeerproject uit 2019 ter afronding van mijn bachelor Communicatie & Multimedia Design aan Avans Hogeschool, Breda.
   User experience design & graphic design | Afstudeerscriptie

De uitdaging.

Ontwerp een manier waardoor (startende)(freelance) beeldmakers worden gemotiveerd om op frequente wijze waardevolle feedback te vragen gedurende het maak- en ontwerpproces.

Specialisaties.

 • User Interface ontwerp
 • User Experience ontwerp
 • Grafische vormgeving
 • Animatie
 • Exploratie

  Voorwoord.

  Het volgende project is het resultaat van mijn afstudeerproject uit 2019 ter afronding van mijn bachelor Communicatie & Multimedia Design aan Avans Hogeschool, Breda. Hiervoor heb ik als eindcijfer een 8.3 gekregen. Het doel van Feedbackstorming is in het kort het verkrijgen van waardevolle feedback gedurende het maak- en ontwerpproces. De waardevolle feedback zorgt voor nieuwe inzichten die je helpen bij het maken van de juiste stappen tijdens het maak- en ontwerpproces. Wat feedback waardevol maakt is een subjectieve kwestie en kan voor iedereen verschillend zijn. Echter werd duidelijk in de marktanalyse en de doelgroep interviews dat er een aantal focuspunten zijn die een belangrijke rol spelen bij het geven van waardevolle feedback aan beeldmakers.
  Inzicht in de doelgroep.

  De doelgroep beschrijving luidt als volgt: “Beeldmakers (mensen die zelf beeld maken als professie) met de focus op starters en freelancers.” Bij het onderzoek naar de doelgroep zijn verschillende tools gebruikt; interview, cultural probe en kwalitatief onderzoek door middel van diepte interview. De doelgroep is groot en divers en daarom moeilijk te definiëren. Toch zijn er een aantal overeenkomsten die de doelgroep met elkaar gemeen hebben. Deze overeenkomsten zijn; beeldtaal, beeldcultuur, multidisciplinair samenwerken en het maken van beeld als professie. Naast deze overeenkomsten ervaart de doelgroep veel dezelfde problemen en obstakels als het gaat om het vragen en geven van feedback. Deze zijn in het kort; te weinig tijd, het idee dat het beeld nog niet af genoeg is en vertrouwen.
  Cultural Probe
  Ontwerpcriteria.

  De volgende criteria zijn opgesteld doormiddel van het houden van een Marktanalyse, Diepte Interviews met de doelgroep en resultaten vanuit meerdere Gebruikerstesten en een Cultural Probe. Deze zijn:
   
  • Pro-actief: Het stimuleren van een pro-actieve houding bij het vragen om feedback tijdens een maak- en ontwerpproces.
  • Kort & Frequent: Het creëren van helderheid en overzicht tijdens het maak- en ontwerpproces door middel van korte frequente feedback sessies.
  • Gehele Proces: De oplossing kan ingezet worden gedurende het gehele proces van begin tot eind.
  • Beeldtaal: De doelgroep zijn beeldmakers en wat zij gemeen hebben is beeldtaal. Het is daarom belangrijk dat de methodiek hier voldoende gebruik van maakt. Denk hierbij aan kleurgebruik, iconen, logo’s en andere beeldende elementen die de methodiek visueel kunnen ondersteunen.
  • Waardevolle Feedback: Het verkrijgen van waardevolle feedback tijdens een maak- en ontwerpproces geeft je nieuwe inzichten die helpen op de juiste keuzes te maken. Dit is voor een groot deel subjectief, echter kun je waardevolle feedback wel in kaderen door middel van sub-criteria. (Deze worden beschreven in de volledige ontwerp-rapportage)

  Propositie.

  Het creëren van nieuwe inzichten tijdens het ontwerpproces doormiddel van het verzamelen van waardevolle feedback.

  Moodboard

  Creatie

  Logo & Iconografie.

  Het ontwerp begon met het vinden van de juiste beeldtaal en dit door te voeren in een passend logo. Gezien de doelgroep (beeldmakers) is hier extra aandacht aan besteed door naast een logo eigen iconografie te ontwerpen. Het logo bestaat uit een logotype en een icoon (het oog van de storm).
  Iconografie
  Definitief beeldmerk
  Huisstijl.

  Een huisstijl handleiding zorgt voor een consistente doorvoering van de visuele identiteit van een product of merk. Deze bestaat uit verschillende elementen zoals: kleur gebruik, logo, typografie, iconografie en beeld. Gezien de doelgroep in dit geval beeldmakers zijn is de huisstijl een belangrijk onderdeel.
  Wireframes.

  Om de feedback methodiek makkelijk te kunnen delen met andere beeldmakers is er een website nodig. Voor deze website zijn er wireframes ontworpen.

  Resultaat

  Formatieve feedback methodiek.

  Uit onderzoek is gebleken dat beeldmakers (mensen die zelf beeld maken als professie) te weinig en vaak laat om feedback vraagt gedurende het maak- en ontwerpproces. Door het ontbreken van een feedback methodiek heeft de doelgroep niets om op terug te vallen. Feedbackstorming geeft antwoord op deze ontwerp-vraag door middel van een formatieve feedback methodiek. Geprobeerd wordt de doelgroep aan te zetten tot een reflectieve en hopelijk nieuwe manier van kijken naar feedback.
  De methodiek zorgt het verkrijgen van waardevolle feedback gedurende het maak- en ontwerpproces. De waardevolle feedback zorgt voor nieuwe inzichten die de doelgroep helpt bij het maken van de juiste stappen tijdens het maak- en ontwerpproces. Reflecterend op dit project blijkt dat het ontwikkelde proof of concept het frequent vragen om feedback mogelijk maakt.
  • Door telkens op dezelfde manier om feedback te vragen hou je beter het overzicht en is het makkelijker om feedback met elkaar te vergelijken.
  • De volgorde van de feedback rondes zorgt voor structuur en overzicht
  Overzicht Feedbackstorming
  Landingspagina
  Recensie.

  “Zeer nauwgezet, methodisch en secuur is Arwen te werk gegaan voor zijn afstudeerproject. Vanuit een eigen fascinatie onderzoek gedaan naar feedback. Wanneer is feedback waardevol? Hoe geef je als professional de juiste feedback aan elkaar en hoe zorg je ervoor dat diegene die je de feedback geeft er ook echt iets aan heeft? Hiervoor heeft Arwen uitvoerig contact opgezocht met zijn doelgroep: beeldmakers. Niet alleen om uitgebreide interviews te houden, maar ook om naderhand zijn product te blijven testen. Groot compliment hoe jij zelf om gaat met feedback: tot het einde toe stond jij hier open voor en heb je je product tot het einde toe kunnen aanscherpen. Het resultaat mag er zijn: een methodiek Feedbackstorming uitgewerkt in een app. Je afstudeerbegeleider meldt zich alvast aan als eerste gebruiker.”

  Martin Leclerq docent begeleider
  Hulp nodig met een design project?
  Stuur gerust een bericht via informail@arwenbeernink.nl
  Ook te volgen op de volgende social media platformen:
  © 2020, Arwen Beernink | Disclaimer
  Designed & built by Arwen Beernink
  Scroll to Top